RADÍME PRI ČERPANÍ Z EUROFONDOV A INÝCH DOTAČNÝCH PROGRAMOV

Referencie2022-01-11T11:12:21+01:00
401, 2022

3D meracie zariadenie

Žiadateľ: Slavia Production Systems a.s.

Spoločnosť Slavia Production Systems a.s. sa špecializuje na konštrukciu zváracích prípravkov pre výrobu vagónov, poľnohospodárskych a stavebných strojov a prípravkov pre automobilový priemysel. Konštrukčné práce prebiehajú v moderných softvérových produktoch. Spoločnosť sa neustále snaží rozširovať portfólio výrobkov, pri ktorých zákazníci kladú zvýšený dôraz na presnosť a kvalitu ich zhotovenia. Cieľom predkladaného projektu bolo obstarania viacerých nových technologických celkov, ktorých súčasťou bolo aj 3D meracie zariadenie.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 167 592,78 €

401, 2022

Automatizovaná linka na výrobu kartónových obalov

Žiadateľ: 3PACK group Žilina, s.r.o.

Pôvodne sa spoločnosť orientovala na oblasť distribúcie obalových materiálov, pričom aktuálne aj prostredníctvom realizácie projektu plánuje rozšírenie pôsobenia o oblasť výroby obalových materiálov. Cieľom predkladaného projektu bolo prostredníctvom podpory inteligentných inovácií, obstaranie novej technológie s označením automatizovaná linka na výrobu kartónových obalov.

Celková výška oprávnených výdavkov: 965 000 €

401, 2022

Zvárací robot v kabíne

Žiadateľ: CHIRANA Medical, a.s.

Spoločnosť sa stala jediným výrobcom zdravotníckej techniky pre intenzívnu medicínu v Slovenskej republike, charakterizovaná unikátnou výrobkovou diverzifikáciou a šírkou výrobného programu, s viac ako 75-ročnými skúsenosťami v strojárskej výrobe a skúsenosťami vo výrobe zdravotníckych prístrojov od r. 1958. Cieľom projektu bola realizácia hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií, kde jedným z obstarávaných technologických celkov bol aj zvárací robot v kabíne.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 816 184,34 €

401, 2022

CNC sústružnícko-frézovacie centrum

Žiadateľ: CHIRANA Medical, a.s.

Spoločnosť sa stala jediným výrobcom zdravotníckej techniky pre intenzívnu medicínu v Slovenskej republike, charakterizovaná unikátnou výrobkovou diverzifikáciou a šírkou výrobného programu, s viac ako 75-ročnými skúsenosťami v strojárskej výrobe a skúsenosťami vo výrobe zdravotníckych prístrojov od r. 1958. Cieľom projektu bola realizácia hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií, kde jedným z obstarávaných technologických celkov bolo CNC sústružnícko-frézovacie centrum.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 816 184,34 €

401, 2022

CNC horizontálna vyvrtávačka 5-osá

Žiadateľ: LKT, s. r. o.

Predmetom hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií bolo obstaranie viacerých technológií vrátane ich následného uvedenie do výrobného procesu. Jedným z obstarávaných celkov bol aj CNC horizontálna vyvrtávačka 5-osá.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 467 169,50 €

401, 2022

CNC vertikálny sústruh

Žiadateľ: LKT, s. r. o.

Predmetom hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií bolo obstaranie viacerých technológií vrátane ich následného uvedenie do výrobného procesu. Jedným z obstarávaných celkov bol aj CNC vertikálny sústruh.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 467 169,50 €

401, 2022

CNC obrábacie centrum

Žiadateľ: Metales FIXING, s.r.o.

Cieľom projektu bola realizácia hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií, a to prostredníctvom obstarania novej technológie s označením CNC obrábacie centrum, čo spoločnosti umožní zabezpečiť výrobu výrobkov z oblasti kovovýroby efektívnejším a automatizovaným spôsobom.

Celková výška oprávnených výdavkov: 440 643,68 €

401, 2022

Hobľovací a profilovací automat

Žiadateľ: GEPARD, s.r.o.

Hlavným zameraním spoločnosti je orientácia na výrobný proces spočívajúci v spracovaní dreva. Súčasťou výrobného procesu je viacero aktivít od rezania, cez sušenie, lepenie až po brúsenie či olejovanie, ktoré podliehajú prísnej kontrole, čo je predpokladom vysokej kvality výsledného výrobku. Cieľom projektu bolo obstaranie nových technológií vrátane hobľovacieho a profilovacieho automatu.

Celková výška oprávnených výdavkov: 480 162 €

401, 2022

Automatická vysokokapacitná rozmietacia linka

Žiadateľ: GEPARD, s.r.o.

Hlavným zameraním spoločnosti je orientácia na výrobný proces spočívajúci v spracovaní dreva. Súčasťou výrobného procesu je viacero aktivít od rezania, cez sušenie, lepenie až po brúsenie či olejovanie, ktoré podliehajú prísnej kontrole, čo je predpokladom vysokej kvality výsledného výrobku. Cieľom projektu bolo obstaranie nových technológií vrátane automatickej vysokokapacitnej rozmietacej linky.

Celková výška oprávnených výdavkov: 480 162 €

712, 2021

Tryskacie zariadenie s valčekovým dopravníkom

Žiadateľ: MD-MAX s. r. o.

Predmetom predkladaného projektu bolo obstaranie jedného technologického celku, konkrétne: tryskacie zariadenie s valčekovým dopravníkom. Obstaranie technológie tryskania umožnilo spustenie výroby komplikovanejších dielov na základe požiadaviek zákazníkov, a to s vyššou pridanou hodnotou pre samotnú spoločnosť ako aj zákazníka. Technológia umožňuje rýchle odstránenie hrdze a okují, čo má dopad na zvýšenie kapacity a kvality výroby.

Celková výška oprávnených výdavkov: 256 079,75 €

Metales, s.r.o.
KOMAD spol. s r.o.
Strojárne SK, s.r.o.
Gepard, s.r.o.
Shellwood, s.r.o.
3PACK Group Žilina, s.r.o.
VALLOS, s.r.o.
SUPRATEK, s.r.o.
Zvarius, s.r.o.
Delta-ML, s.r.o.
Metal Invest Group, s.r.o.
Holzwood, s.r.o.
LKT, s.r.o.
Slavia Production Systems a.s.
ARTRA, s.r.o.
MD-MAX, s.r.o.
Midopo, s.r.o.
Chirana Medical, a.s.
Chiranalab, s.r.o.
Chiragal, s.r.o.
TESEC, s.r.o.
Orgeco, s.r.o.
1. deliace centrum, s.r.o.
Euro-vat, s.r.o.
WTR Europe, s.r.o.
Brainware, s.r.o.
Hotovo, s.r.o.
MWS Prievidza, s.r.o.
BAMIPA, s.r.o.
RUBBER 24, s.r.o.
Wintoperk, s.r.o.
NyNa, s.r.o.
Sulov Rocks Valley, s.r.o.
UNICO, s.r.o.
Les Agro, s.r.o.
Umelecké remeslá, s.r.o.
Kitchen trade, s.r.o.
Mgr. Radoslav Čangel – PRODUKT
Epur, s.r.o.
Velička, s.r.o.
Katarína Schönová – Medové týždne
Dvor u Jozefa
Vladimír Džupinka HERKULES
AdriaGold Slovakia, s.r.o.
Jebo Chlebo, s.r.o.
Travel and biznis, s.r.o.
Kraspol, s.r.o.
KOOR, s.r.o.
MAT Obaly, s.r.o.
FLORASYSTEM, s.r.o.
Aluprint , s.r.o.
Melli Interiéry, s.r.o.
ROSS, s.r.o.
ZAJO Outdoor, s.r.o.
Energy Real, s.r.o.
Fafrak a Fafrak, s.r.o.
Opti Plus, s.r.o.
Fly Team, s.r.o.
Restaurant ARTEMIS – Marcel Mikovčák
SŠ cirkevná Trebišov
ZŠ Ľubotice
ZŠ Stropkov
ZŠ Staničná KE
ZS Družicová KE
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
SADLON TECHNOLOGIES, s.r.o.
ŽILMONT, s.r.o.
LIPORTA, s.r.o.
Makrowin, s.r.o.
Kovyt, s.r.o.
Tokaj Macik Winery, s.r.o.
Tokaj vín, s.r.o.
Stanislav Vančo – VAK
LES INVEST, s.r.o.
Knapecsteel, s.r.o.
R-Das, s.r.o.
JMS Solid Trade, s.r.o.
JA Servis, s.r.o.
MEPP, s.r.o.
OSBD Považská Bystrica
Slovobuv, s.r.o.
Karton.sk, s.r.o.
TOMA-Anton Toma, s.r.o.
TP Real, s.r.o.
FINES, a.s.
REUTTER SK, a.s.
Heraldik Slovakia, s.r.o.
Bimetal CNC, s.r.o.
Karel Neuner D.E.E.P., s.r.o.
SEZ Krompachy, a.s.
SOFA TREND, s.r.o.
OFZ, a.s.
EIBEN, s.r.o.
Industrial Solutions, s.r.o.
Hybrav, a.s.
Biogal, a.s.

Go to Top