Žiadateľ: GEPARD, s.r.o.

Hlavným zameraním spoločnosti je orientácia na výrobný proces spočívajúci v spracovaní dreva. Súčasťou výrobného procesu je viacero aktivít od rezania, cez sušenie, lepenie až po brúsenie či olejovanie, ktoré podliehajú prísnej kontrole, čo je predpokladom vysokej kvality výsledného výrobku. Cieľom projektu bolo obstaranie nových technológií vrátane automatickej vysokokapacitnej rozmietacej linky.

Celková výška oprávnených výdavkov: 480 162 €