Fakturačné údaje

GS Solutions, s.r.o.
Bazová 7
Zálesie 900 28

IČO: 36 608 939
IČ DPH: SK2022198156
zapísaný v OR OS BA 1 Vložka číslo: 41034/B

NÁŠ PROJEKTOVÝ TÍM

K dispozícií Vám môže byť náš projektový tím, zložený z nasledovných častí

          • konzultanti pre hodnotenie projektových zámerov,
          • projektoví manažéri pre tvorbu žiadostí o grant,
          • odborníci na riadenie verejného obstarávania 
          • projektoví manažéri pre implementáciu schválených projektov

Ing. Ivan Schultz

Riaditeľ

JUDr. Richard Bednárik, PhD.

Hlavný projektový manažér

Ing. Zuzana Brončeková

Office manager

Mgr. Bianka Shymanska

Administrácia schválených projektov

Silvín Spáč

Obchodný zástupca

Margaréta Nôtová

Odborník na verejné obstarávanie

Ing. Milan Litva

Odborník na verejné obstarávanie

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Od roku 2006 GS solutions poskytuje odborné poradenstvo, predovšetkým v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie.

Tejto činnosti sa firma venuje dodnes a časom získala mnoho skúseností a klientov prevažne zo sféry súkromných spoločností.
Snažíme sa o poskytovanie komplexných služieb týkajúcich sa projektov štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových systémov.

Ďakujem vám za vašu správu. Bola odoslaná.
Pri pokuse o odoslanie vašej správy sa vyskytla chyba. Skúste neskôr prosím.