Žiadateľ: MD-MAX s. r. o.

Predmetom predkladaného projektu bolo obstaranie jedného technologického celku, konkrétne: tryskacie zariadenie s valčekovým dopravníkom. Obstaranie technológie tryskania umožnilo spustenie výroby komplikovanejších dielov na základe požiadaviek zákazníkov, a to s vyššou pridanou hodnotou pre samotnú spoločnosť ako aj zákazníka. Technológia umožňuje rýchle odstránenie hrdze a okují, čo má dopad na zvýšenie kapacity a kvality výroby.

Celková výška oprávnených výdavkov: 256 079,75 €