Žiadateľ: Metales FIXING, s.r.o.

Cieľom projektu bola realizácia hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií, a to prostredníctvom obstarania novej technológie s označením CNC obrábacie centrum, čo spoločnosti umožní zabezpečiť výrobu výrobkov z oblasti kovovýroby efektívnejším a automatizovaným spôsobom.

Celková výška oprávnených výdavkov: 440 643,68 €