Žiadateľ: 3PACK group Žilina, s.r.o.

Pôvodne sa spoločnosť orientovala na oblasť distribúcie obalových materiálov, pričom aktuálne aj prostredníctvom realizácie projektu plánuje rozšírenie pôsobenia o oblasť výroby obalových materiálov. Cieľom predkladaného projektu bolo prostredníctvom podpory inteligentných inovácií, obstaranie novej technológie s označením automatizovaná linka na výrobu kartónových obalov.

Celková výška oprávnených výdavkov: 965 000 €