Žiadateľ: Slavia Production Systems a.s.

Spoločnosť Slavia Production Systems a.s. sa špecializuje na konštrukciu zváracích prípravkov pre výrobu vagónov, poľnohospodárskych a stavebných strojov a prípravkov pre automobilový priemysel. Konštrukčné práce prebiehajú v moderných softvérových produktoch. Spoločnosť sa neustále snaží rozširovať portfólio výrobkov, pri ktorých zákazníci kladú zvýšený dôraz na presnosť a kvalitu ich zhotovenia. Cieľom predkladaného projektu bolo obstarania viacerých nových technologických celkov, ktorých súčasťou bolo aj 3D meracie zariadenie.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 167 592,78 €