Žiadateľ: LKT, s. r. o.

Predmetom hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií bolo obstaranie viacerých technológií vrátane ich následného uvedenie do výrobného procesu. Jedným z obstarávaných celkov bol aj CNC vertikálny sústruh.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 467 169,50 €