Žiadateľ: CHIRANA Medical, a.s.

Spoločnosť sa stala jediným výrobcom zdravotníckej techniky pre intenzívnu medicínu v Slovenskej republike, charakterizovaná unikátnou výrobkovou diverzifikáciou a šírkou výrobného programu, s viac ako 75-ročnými skúsenosťami v strojárskej výrobe a skúsenosťami vo výrobe zdravotníckych prístrojov od r. 1958. Cieľom projektu bola realizácia hlavnej aktivity projektu so zameraním na podporu inteligentných inovácií, kde jedným z obstarávaných technologických celkov bolo CNC sústružnícko-frézovacie centrum.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 816 184,34 €