Žiadateľ: EURO-VAT, spol. s r.o. 

Predmetom predkladaného projektu bolo obstaranie plnoautomatickej linka na plnenie nízko viskóznych kvapalín. Technológia sa skladala z viacerých pracovísk, a to plnoautomatická radová plnička, plnoautomatická uzatváračka, popisovacie zariadenie, plnoautomatické kartónovacie zariadenie, popisovacie zariadenie kartónov, robotický manipulátor a popisovacie zariadenie.

Celková výška oprávnených výdavkov: 400 000 €