Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Max. výška grantu:nie je stanovená
Intenzita grantu: 95 %
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky