RADÍME PRI ČERPANÍ Z EUROFONDOV A INÝCH DOTAČNÝCH PROGRAMOV

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, konkrétne na výstavbu a rekonštrukciu kompostární a iné zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Max. výška grantu:nie je stanovená
Intenzita grantu: 95 %
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
info list - kompostárne SP - výzva MŽP SR č. 56

Od |2022-01-11T10:08:58+01:0013 decembra, 2021|Odpadové hospodárstvo|0 komentárov
Go to Top