Kód výzvy: OPII-VA/DP/2021/9.3-01
Max. výška grantu: 1 500 000 EUR
Intenzita grantu: max. 60 – 100 %
Poskytovateľ pomoci: Výskumná agentúra