Kód výzvy: neurčené
Max. výška grantu: 2 000 000 EUR
Intenzita grantu: pravdepodobne 45 až 80 %
Poskytovateľ pomoci: Slovenská inovačná a energetická agentúra