Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2021-73
Max. výška grantu: 7 500 000 EUR
Intenzita grantu: 85 %
Poskytovateľ pomoci: Slovenská inovačná a energetická agentúra