Kód výzvy: 54/PRV/2022
Max. výška grantu: 50 000 EUR
Intenzita grantu: 100 %
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

info list – výzva PPA – 6.1