Law 6

Spoločnosť GS Solutions, s.r.o. už od roku 2006 poskytuje

komplexné služby v oblasti grantového financovania. Aktuálne sa snažíme uspokojiť požiadavky viac ako stovky klientov, predovšetkým z radov priemyselných firiem, poľnohospodárskych firiem, firiem živočíšnej výroby, energetických spoločností a spoločností spracúvajúcich odpady. Náš tím pozostáva z kvalitných odborníkov na podnikateľské poradenstvo, tvorbu podnikateľských plánov, verejné obstarávanie i administráciu schválených projektov. Našu prácu sa snažíme realizovať svedomite a s cieľom zníženia administratívnej záťaže klienta. Jedným z benefitov spolupráce s nami, je aj fakturovanie podstatnej časti odmeny až po pripísaní grantu na účet klienta. K dispozícií Vám môže byť náš projektový tím, zložený z nasledovných častí: konzultanti pre hodnotenie projektových zámerov, projektoví manažéri pre tvorbu žiadostí o grant, odborníci na riadenie verejného obstarávania a projektoví manažéri pre implementáciu schválených projektov.

Vyskúšajte to s nami

NÁŠ PROJEKTOVÝ TÍM

K dispozícií Vám môže byť náš projektový tím, zložený z nasledovných častí

          • konzultanti pre hodnotenie projektových zámerov,
          • projektoví manažéri pre tvorbu žiadostí o grant,
          • odborníci na riadenie verejného obstarávania 
          • projektoví manažéri pre implementáciu schválených projektov

Ing. Ivan Schultz

Riaditeľ

JUDr. Richard Bednárik, PhD.

Hlavný projektový manažér

Ing. Zuzana Brončeková

Office manager

Mgr. Bianka Shymanska

Administrácia schválených projektov

Silvín Spáč

Obchodný zástupca

Margaréta Nôtová

Odborník na verejné obstarávanie

Ing. Milan Litva

Odborník na verejné obstarávanie