Výzvy 

Výzvy:   AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva pre rast energetickej efektívnosti priemyselných firiem

Dátum zverejnenia 29.09.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 20 000 EUR až 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy, ktoré plánujú realizovať napr. nasledovné aktivity energetickej efektívnosti:

 • zateplenie fasády, strechy, podlahy
 • výmena okien, dverí, brán
 • výmena či rekonštrukcia zdroja tepla
 • inštalácia fotovoltaických panelov či iných obnoviteľných zdrojov energie
 • rekonštrukcia osvetlenia
 • rekonštrukcia klimatizácie a
 • iné

Výzva zameraná na obstaranie technologického vybavenie pre priemyselné firmy na území namenej rozvinutých okresov SR

Dátum zverejnenia 12.09.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 100 000 EUR až 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je zameraná na obstaranie technologického, či softvérového vybavenie pre priemyselné firmy. Miesto realizácie projektu však musí byť v jednom z nasledovných okresov SR:

Lučenec

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš

Kežmarok

Sabino

Svidník

Vranov nad Topľou

Gelnica

Rožňava

Sobrance

Trebišov

Bardejov

Medzilaborce

Košice – okolie

Levoča

Snina

 

Výzva zameraná na obstaranie noriem kvality, či posudzovania zhody výrobkov

Dátum zverejnenia 31.10.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 10 000 EUR až 100 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je zameraná na podporu priemyselných firiem, ktoré si môžu jej prostredníctvom zakúpiť a implementovať rôzne normy kvality (ISO, HACCP a pod.), ako aj zakúpiť certifikáty zhody výrobkov a iné nástroje duševného vlastníctva.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť automobilového priemyslu

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 ERU až 3 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v automobilovom priemysle. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť priemyslu

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 ERU až 4 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v priemyslu. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť zdravých potravín a životného prostredia

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 EUR až 2 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v oblasti potravín a životného prostredia. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.

Výzva pre najmenej rozvinuté regióny SR v oblasti služieb

Dátum zverejnenia 20.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 50 000 EUR až 200 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je zameraná na obstaranie dlhodobého majetku pre firmy, poskytujúce špecifické druhy služieb, ktoré sú bližšie definované tu:

 

Vodná doprava

Letecká doprava

Nakladateľské činnosti

Telekomunikácie

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

Vedecký výskum a vývoj

Reklama a prieskum trhu

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

 

Projekty musia byť realizované na území nasledovných okresov:

Lučenec

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš

Kežmarok

Sabino

Svidník

Vranov nad Topľou

Gelnica

Rožňava

Sobrance

Trebišov

Bardejov

Medzilaborce

Košice – okolie

Levoča

Snina

Výzva na obstaranie výrobných technológii pre priemyselné firmy

Dátum zverejnenia 12.02.2018
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 100 000 EUR až 2 000 000
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy, ktoré plánujú obstarať technológie pre vlastný výrobný proces. Musí však ísť o pokrokové technológie. Ich definíciu je nutné posúdiť v kontexte konkrétneho výrobného programu.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť zdravotníckych technológii

Dátum zverejnenia 18.04.2018
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 EUR - 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v oblasti digitálnych technológii. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.

Výzva výskum a vývoj pre oblasti digitálnych technológii

Dátum zverejnenia 18.04.2018
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 EUR - 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v oblasti digitálnych technológii. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.