Výzvy 

Výzvy:   AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti DM

Dátum zverejnenia 29.09.2017
Dátum ukončenia 28.06.2019
Dotácia 20 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.

Výzva pre rast energetickej efektívnosti priemyselných firiem

Dátum zverejnenia 29.09.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 20 000 EUR až 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy, ktoré plánujú realizovať napr. nasledovné aktivity energetickej efektívnosti:

 • zateplenie fasády, strechy, podlahy
 • výmena okien, dverí, brán
 • výmena či rekonštrukcia zdroja tepla
 • inštalácia fotovoltaických panelov či iných obnoviteľných zdrojov energie
 • rekonštrukcia osvetlenia
 • rekonštrukcia klimatizácie a
 • iné

Výzva zameraná na obstaranie technologického vybavenie pre priemyselné firmy na území namenej rozvinutých okresov SR

Dátum zverejnenia 12.09.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 100 000 EUR až 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je zameraná na obstaranie technologického, či softvérového vybavenie pre priemyselné firmy. Miesto realizácie projektu však musí byť v jednom z nasledovných okresov SR:

Lučenec

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš

Kežmarok

Sabino

Svidník

Vranov nad Topľou

Gelnica

Rožňava

Sobrance

Trebišov

Bardejov

Medzilaborce

Košice – okolie

Levoča

Snina

 

Výzva zameraná na obstaranie noriem kvality, či posudzovania zhody výrobkov

Dátum zverejnenia 31.10.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 10 000 EUR až 100 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je zameraná na podporu priemyselných firiem, ktoré si môžu jej prostredníctvom zakúpiť a implementovať rôzne normy kvality (ISO, HACCP a pod.), ako aj zakúpiť certifikáty zhody výrobkov a iné nástroje duševného vlastníctva.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť automobilového priemyslu

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 ERU až 3 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v automobilovom priemysle. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť priemyslu

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 ERU až 4 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v priemyslu. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť zdravých potravín a životného prostredia

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 EUR až 2 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v oblasti potravín a životného prostredia. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.

Výzva pre najmenej rozvinuté regióny SR v oblasti služieb

Dátum zverejnenia 20.12.2017
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 50 000 EUR až 200 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je zameraná na obstaranie dlhodobého majetku pre firmy, poskytujúce špecifické druhy služieb, ktoré sú bližšie definované tu:

 

Vodná doprava

Letecká doprava

Nakladateľské činnosti

Telekomunikácie

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

Vedecký výskum a vývoj

Reklama a prieskum trhu

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

 

Projekty musia byť realizované na území nasledovných okresov:

Lučenec

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš

Kežmarok

Sabino

Svidník

Vranov nad Topľou

Gelnica

Rožňava

Sobrance

Trebišov

Bardejov

Medzilaborce

Košice – okolie

Levoča

Snina

Výzva na obstaranie výrobných technológii pre priemyselné firmy

Dátum zverejnenia 12.02.2018
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 100 000 EUR až 2 000 000
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy, ktoré plánujú obstarať technológie pre vlastný výrobný proces. Musí však ísť o pokrokové technológie. Ich definíciu je nutné posúdiť v kontexte konkrétneho výrobného programu.

Výzva na výskum a vývoj pre oblasť zdravotníckych technológii

Dátum zverejnenia 18.04.2018
Dátum ukončenia 31.12.2018
Dotácia 200 000 EUR - 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Projekty sú zamerané na výskum a vývoj v oblasti digitálnych technológii. Žiadateľom môžu byť firmy, aj výrobné, ktorých zámerom je výskum či vývoj, zásadne inovovaného či nového produktu, či služby. Oprávnenosť žiadateľa, jeho prípadných partnerov a ďalších podmienok výzvy sú veľmi komplikované. Dovoľujem si Vám preto navrhnúť telefonickú a následne prípadnú osobnú konzultáciu k tejto problematike.