Žiadateľ: Metales, s.r.o. 

Predmetom projektu bolo obstaranie automatizovanej linky vybavenej vstupným a výstupným zásobníkom dielov, ktoré bude nakladať a vykladať obslužný pracovník. Robot, ktorý je súčasťou technológie zabezpečuje manipuláciu s dielmi. Všetky operácie sú automatizované bez zásahu človeka. Diely prejdú operáciami ako sústruženie, frézovanie, vŕtanie. Linka disponuje taktiež automatickým meracím systémom na 100 % výstupnú kontrolu stanovených kritických parametrov vyrobených dielov. Hotové a skontrolované výrobky sú následne robotom naložené na výstupný zásobník.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 715 000 €