Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Max. výška grantu: 2 000 000 EUR
Intenzita grantu: max 50 %
Poskytovateľ pomoci: Slovenská inovačná a energetická agentúra