Kód výzvy: /
Max. výška grantu: 200 000 EUR
Intenzita grantu: pravdepodobne 100 %
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra