Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Max. výška grantu: 12 500 000 EUR
Intenzita grantu: max 55 %
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky