Výzva zameraná na investcie, obnovu lesov, pilotné projekty, prístup k lesnej pôde 

19. augusta, 2019