Výzva výstavbu zariadení KVET do 20 MW 

8. augusta, 2019