Výzva na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 

19. augusta, 2019