Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Max. výška grantu: 2 000 000 EUR
Intenzita grantu: od 60 % do 100 %
Poskytovateľ pomoci: Slovenská inovačná a energetická agentúra