Kód výzvy: OPKZP-P04-SC451-2019-60
Max. výška grantu: 2 500 000 EUR
Intenzita grantu: max 50 %
Poskytovateľ pomoci: Slovenská inovačná a energetická agentúra