Kód výzvy:
Max. výška grantu: pravdepodobne 2 000 000 EUR
Intenzita grantu: max 80 %
Poskytovateľ pomoci: Slovenská inovačná a energetická agentúra