Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Max. výška grantu: cca 1 000 000 EUR
Intenzita grantu: do 80 %
Poskytovateľ pomoci: Výskumná agentúra