Kód výzvy:
Max. výška grantu: 2 000 000 EUR
Intenzita grantu: pravdepodobne 100 %
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra