Verejné obstarávanie 

Výzva na predkladanie ponúk:

Názov projektu:„Zvýšenie využívania OZE v spoločnosti CONFED SLOVAKIA s.r.o.“

Názov obstarávateľa: CONFED SLOVAKIA s.r.o.