RADÍME PRI ČERPANÍ Z EUROFONDOV A INÝCH DOTAČNÝCH PROGRAMOV

Podpora spolupráce mikropodnikov spracovania poľnohospodárskych a živočíšnych produktov, spracovateľom poľnohospodárskej a živočíšnej produkcie, prípadne lesníkov – opatrenie 16.3

Kód výzvy:
Max. výška grantu: cca 250 000 EUR
Intenzita grantu: max. 70 %
Poskytovateľ pomoci:Pôdohospodárska platobná agentúra
info list - plánovaná výzva PPA - 16.3

Go to Top