Štrukturálne fondy 

Štrukturálne fondy

Na čo slúžia štrukturálne fondy

Významným nástrojom Európskej únie sú štrukturálne fondy, ktoré majú slúžiť na vzájomné vyrovnávanie rozdielov v ekonomickej sile jednotlivých regiónov a to na úrovni národnej i nadnárodnej. Z tohto dôvodu získavajú slabšie štáty EÚ viac zdrojov v prepočte na počet obyvateľov, ako silné ekonomiky. Z rovnakého dôvodu sú aj rozvinutejšie regióny Slovenska, najmä Bratislavský kraj, výrazne obmedzené v oblasti čerpania štrukturálnych fondov.

Programové obdobie 2014-2020

Eurofondy - zvýšíme vašu úspešnosť na ich získanie

Programové obdobie 2014‑2020

Aktuálne stojíme na prahu nového programového obdobia 2014 – 2020 kedy Slovensko môže získať viac ako 13 miliárd EUR. Tieto zdroje budú prerozdeľované cez šesť operačných programov (oblastí), v rámci ktorých budú priebežne vyhlasované výzvy s rôznym zameraním. Je veľmi dôležité komunikovať Vaše zámery čím skôr, nakoľko výzvy často obsahujú špecifické podmienky, ktorých splnenie je pri vyhlásení výzvy komplikované, niekedy dokonca nemožné. Prezrieť vyhlásené výzvy