Kód výzvy:
Max. výška grantu: 200 000 EUR
Intenzita grantu: pravdepodobne 100 %
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR