Kód výzvy:
Max. výška grantu: cca 1 000 000 EUR
Intenzita grantu: max. 50 %
Poskytovateľ pomoci:Pôdohospodárska platobná agentúra