Kód výzvy: 52/PRV/2022
Max. výška grantu: od 5 000 EUR do 1 500 000 EUR
Intenzita grantu: max. 75 %
Poskytovateľ pomoci:Pôdohospodárska platobná agentúra

info list – výzva PPA – 4.1