Kód výzvy:
Max. výška grantu: cca 250 000 EUR
Intenzita grantu: max. 70 %
Poskytovateľ pomoci:Pôdohospodárska platobná agentúra