Plán obnovy 

Balík peňazí vo forme grantov vo výške viac ako 6 mld. EUR, ktorý je pre Slovensko k dispozícií na rôzne rozvojové projekty. Výzvy sa dajú očakávať v druhej polovici roku 2021.