Kód výzvy:
Max. výška grantu: 400 000 EUR
Intenzita grantu: do 50 %
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra