Žiadateľ: Delta – ML, s.r.o.

Predmetom predkladaného projektu je 5osé obrábacie centrum portálového typu. Hlavné prínosy v rámci technologických výrobných možností  5 – osého obrábacieho centra sú napr. výrazné zjednodušenie výrobného procesu vyrábaných dielov, skrátenie výrobných časov pri zložitých výrobkoch, výrazné zvýšenie presnosti výroby, rozšírenie možnosti výroby výrobkov, ktoré nebolo možné realizovať na súčasnom technologickom vybavení spoločnosti ako aj rozšírenie kooperačnej spolupráce s firmami, vyžadujúce inovatívne technológie vo výrobnom procese.

Celková výška oprávnených výdavkov: 302 066 €