Kód výzvy: 9/2021/§ 54 – IP SP
Max. výška grantu: 720 000 EUR
Intenzita grantu: od 50 do 100 %
Poskytovateľ pomoci: Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR