RADÍME PRI ČERPANÍ Z EUROFONDOV A INÝCH DOTAČNÝCH PROGRAMOV

5 osé obrábacie centrum

Žiadateľ: Delta - ML, s.r.o. Predmetom predkladaného projektu je 5osé obrábacie centrum portálového typu. Hlavné prínosy v rámci technologických výrobných možností  5 – osého obrábacieho centra sú napr. výrazné zjednodušenie výrobného procesu vyrábaných dielov, skrátenie výrobných časov pri zložitých výrobkoch, výrazné zvýšenie presnosti výroby, rozšírenie možnosti výroby výrobkov, ktoré nebolo možné realizovať na súčasnom viac...

Od |2022-01-04T11:15:13+01:007 decembra, 2021|Referencie|0 komentárov

Plnoautomatická linka na plnenie nízko viskóznych kvapalín

Žiadateľ: EURO-VAT, spol. s r.o.   Predmetom predkladaného projektu bolo obstaranie plnoautomatickej linka na plnenie nízko viskóznych kvapalín. Technológia sa skladala z viacerých pracovísk, a to plnoautomatická radová plnička, plnoautomatická uzatváračka, popisovacie zariadenie, plnoautomatické kartónovacie zariadenie, popisovacie zariadenie kartónov, robotický manipulátor a popisovacie zariadenie. Celková výška oprávnených výdavkov: 400 000 € viac...

Od |2022-01-11T11:25:27+01:007 decembra, 2021|Referencie|0 komentárov

Plne automatizovaná výrobná linka

Žiadateľ: Metales, s.r.o.   Predmetom projektu bolo obstaranie automatizovanej linky vybavenej vstupným a výstupným zásobníkom dielov, ktoré bude nakladať a vykladať obslužný pracovník. Robot, ktorý je súčasťou technológie zabezpečuje manipuláciu s dielmi. Všetky operácie sú automatizované bez zásahu človeka. Diely prejdú operáciami ako sústruženie, frézovanie, vŕtanie. Linka disponuje taktiež automatickým meracím systémom na 100 viac...

Od |2022-01-11T11:27:19+01:002 júla, 2015|Referencie|0 komentárov
Go to Top