Kód výzvy:
Max. výška grantu: 1 000 000 EUR
Intenzita grantu: pravdepodobne 80 %
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra