Kód výzvy: 51/PRV/2021
Max. výška grantu: od 10 000 EUR do 2 000 000 EUR
Intenzita grantu: max. 75 %
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra